Portfolio

Innowacyjna spółka z siedzibą w Silicon Valley, założona przez Polaków, która zajmuje się tworzeniem aplikacji mobilnej, technologii i algorytmów umożliwiających generowanie snów oraz zwalczanie skutków zespołu stresu pourazowego.

Spółka działająca w segmencie Internet of Things, która tworzy technologię i środowisko umożliwiające tworzenie własnych produktów sterowanych za pomocą aplikacji na telefonie komórkowym wykorzystującą Bluetooth Smart. Turboegg jednocześnie jest producentem własnych rozwiązań. Jednym z pierwszych jest gniazdko elektryczne sterowane telefonem komórkowym. (www.turboegg.com)

Jedna z największych na świecie platform Marketing Automation wykorzystywana przez 4000 firm w 40 krajach, które zarządzają bazami ponad 400 mln klientów na całym świecie. System SALESmanago jako pierwsza platforma do automatyzacji marketingu na świecie jest w pełni zintegrowana z rozwiązaniem mobile marketing automation. (www.salesmanago.com)

Jeden z pierwszych na świecie system klasy Mobile Marketing Automation, który analizuje zachowanie klientów w aplikacjach na telefon komórkowy i realizuje automatyczne personalizowane procesy marketinowe w obrębie telefonu komórkowego klienta. APPmanago dostarcza również w pełni zaawansowanej analityki użytkowania aplikacji mobilnej klienta. (www.appmanago.com)

Producent mięsa tworzonego wg najlepszych XVIII wiecznych receptur. Jedno z najpopularniejszych mięs w stanach zjednoczonych. W Polsce dostępne w najlepszych delikatesách mięsnych oraz w rosnącej liczbie restauracji. (www.pastramideli.pl)

Spółka tworząca oprogramowanie służące do innowacyjnego wyszukiwania zależności ekonomicznych pomiędzy seriami danych oraz budowania modeli ekonometrycznych, bazujących na setkach tysięcy przebiegów danych ekonomicznych i nie tylko.